Ostatnie pożegnanie

ŚP prof. Stanisław Mazurkiewicz
 
Ogromnie zasmuceni zawiadamiamy, że 5 października zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz.
Msza święta pogrzebowa odbędzie się 13 października (czwartek) o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym w Pilźnie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce pochówku.

Walne Zebranie Członków


Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 27 czerwca 2022 r. i w oparciu o Statut Stowarzyszenia zwołuje się

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w dniu 22 października 2022 r.  

Jest nam niezmiernie miło poinformować o powołaniu nowego składu Kapituły Złotej Księgi na kadencję 2021-2024.

Udział w Kapitule to zaszczyt, ale również zobowiązanie - Kapituła jest organem nominującym laureatów Złotej Księgi, czyli dokonującym wyboru tych spośród zgłoszonych kandydatów, którzy uhonorowani będą wpisem do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

Pierwsze spotkanie siedmioosobowej Kapituły miało miejsce 15 czerwca br. na Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Członkowie Kapituły wybrali ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły, którym został prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar i Wiceprzewodniczącego Kapituły, którym został prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn.

W spotkaniu uczestniczył również Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, który złożył członkom Kapituły gratulacje w związku z ich nominacją oraz życzył owocnych prac w czasie tegorocznej i kolejnych edycji Złotej Księgi.

 

Na zdjęciu od lewej:

  1. mgr inż. Mirosław Boryczko
  2. dr inż. Antoni Bojarski
  3. prof. dr hab. inż. arch.Wacław Celadyn
  4. prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
  5. prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa
  6. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
  7. mgr Izabela Paluch
  8. mgr inż. Jerzy Malec

 

Zdjęcie ze zbiorów SWPK.

Ostatnie pożegnanie

Adam Bochenek
 

Adam Bochenek urodził się 3 grudnia 1952 roku w Ryglicach. Ukończył Technikum Geologiczno Geodezyjne w Krakowie w 1972 roku a później Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w roku 1979. Laureatem Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej został w roku 2008. W czasie studiów aktywnie współtworzył życie studenckie naszej uczelni i środowiska krakowskiego. Przede wszystkim w organizacji studenckich imprez turystycznych, a zwłaszcza międzynarodowej wymiany studentów, w ramach Studenckiego Biura Podróży Almatur.