Zjazdy i spotkania absolwentów

 • Spotkania świąteczne (wigilijne i wielkanocne)

  Dla podtrzymania SWPK organizuje coroczne spotkania wigilijne oraz wielkanocne. Ich charakter i przygotowany program artystyczny/wspominkowy tematycznie związane są ze zbliżającymi się świętami.

 • Majówki

  W maju SWPK  organizuje międzypokoleniowe spotkania absolwentów, mające za zadanie podtrzymanie więzi wychowanków PK oraz zacieśnienie kontaktów w ramach uczelni.

 • Spotkanie Laureatów Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej z absolwentami i pracownikami PK

  W dniu inauguracji roku akademickiego organizowane jest spotkanie Złotych Wychowanków z absolwentami. Służy ono wymianie poglądów oraz doświadczeń: laureatów reprezentujących różne dziedziny gospodarki, władz uczelni oraz uczestniczących w spotkaniu absolwentów. W ostatnią sobotę maja tradycyjnie organizowane są międzypokoleniowe spotkania absolwentów, mające za zadanie podtrzymanie więzi wychowanków PK oraz zacieśnienia kontaktów w ramach uczelni.

 • Zjazdy koleżeńskie

  Spotkania poszczególnych roczników absolwentów,którzy ukończyli studia na wydziałach politechnicznych.