• Karta zgłoszenia kandydata WORD PDF
  • Deklaracja członkowska WORD PDF
  • Oświadczenie Laureata WORD PDF
  • Oświadczenie RODO WORD PDF