Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej została założona przez Stowarzyszenie w 40. Rocznicę powstania SWPKw 1988 r.

Powód, dla którego Księga została ustanowiona pozostaje niezmienny od lat. To uhonorowanie w szczególny sposób tych wychowanków Politechniki Krakowskiej, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź ze swoją Alma Mater oraz ze Stowarzyszeniem..

W gronie laureatów ZŁOTEJ KSIĘGI jest miejsce dla tych, którzy przyczynili się do rozsławienia dobrego imienia Politechniki Krakowskiej, zapisali się jako dobrodzieje Uczelni bądź Stowarzyszenia, dążą do zacieśnienia oraz utrzymywania kontaktów z Politechniką i Stowarzyszeniem, a także aktywnie działają na rzecz dalszego rozwoju Uczelni.

 

W gronie wyróżnionych Laureatów znajdują się m.in.:

 • Zdzisław Beksiński

 • Andrzej Mleczko

 • Leszek Dutka

 • Jan Kanty Pawluśkiewicz

 • Marek Grechuta

 • Jan Karpiel Bułecka

 • Sebastian Karpiel Bułecka

 • Wojciech Zabłocki

 • Andrzej Bachleda-Curuś

 • Jerzy Donimirski

 • Janusz Stefan Żbik

 • Józef Lassota

 • Jerzy Bajszczak

 • Andrzej Bratkowski

 • Andrzej Gąsienica-Makowski

 • Ryszard Florek

Wykaz wszystkich Laureatów Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej