Kapituła Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej jest organem dokonującym wyboru Złotych Wychowanków PK na podstawie nominacji i rekomendacji udzielonej przez osobę zgłaszającą kandydata oraz Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków.

Laureaci wybrani przez Kapitułę są uhonorowani wpisem do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

W Kapitule zasiada siedmiu członków, którzy spośród swojego grona na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Członkowie Kapituły mianowani są na czteroletnią kadencję.

Udział w Kapitule to ogromny zaszczyt, ale również wielkie zobowiązanie do odpowiedzialnego wyboru Laureatów Złotej Księgi oraz do dbałości o wizerunek Złotych Wychowanków, Politechniki Krakowskiej i Stowarzyszenia.

 

Skład Kapituły w kadencji 2021-2024

 1. prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar – Przewodniczący Kapituły
 2. prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn – Wiceprzewodniczący Kapituły
 3. mgr inż. Mirosław Boryczko
 4. dr inż. Antoni Bojarski
 5. mgr inż. Jerzy Malec
 6. mgr Izabela Paluch
 7. prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa

 

Skład Kapituły w kadencji 2017-2020

 1. prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar – Przewodniczący Kapituły
 2. prof. dr hab. inż. Wacław Celadyn
 3. mgr inż. Józef Lassota
 4. mgr inż. Jerzy Malec
 5. prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
 6. mgr Izabela Paluch
 7. prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa