Kapituła Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej dokonuje oceny zgłoszonych kandydatów.

 

Skład Kapituły w kadencji 2017-2019

  1. prof. dr hab. inż. Leszek WOJNAR – Przewodniczący Kapituły

  2. prof. dr hab. inż. Wacław CELADYN

  3. mgr inż. Józef LASSOTA

  4. mgr inż. Jerzy MALEC

  5. prof. dr hab. inż. Leszek MIKULSKI

  6. mgr Izabela PALUCH

  7. prof. dr hab. Krystyna WIECZOREK-CIUROWA