Zjazdy Złotych Wychowanków - Laureatów Złotej Księgi

Uroczystości związane z wpisem do Złotej Księgi Wychowanków PK połączone są z inauguracją roku akademickiego.

W dniu inauguracji roku akademickiego organizowane jest spotkanie Złotych Wychowanków z absolwentami, pracownikami i studentami Politechniki Krakowskiej. Służy ono wymianie poglądów oraz doświadczeń: laureatów reprezentujących różne dziedziny gospodarki, władz uczelni oraz uczestniczących w spotkaniu absolwentów, zacieśnieniu kontaktów oraz podtrzymaniu więzi wszystkich wychowanków PK.