Tomasz Grzybowski

TOMASZ GRZYBOWSKI 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie inwestycyjne związane z rynkiem start up-ów zdobyte jako prywatny inwestor oraz dyrektor inwestycyjny funduszu.  Wieloletnie międzynarodowe doświadczenie związane z marketingiem, tworzeniem nowych rozwiązań i wdrażaniem ich na polskim i zagranicznych rynkach. Juror w konkursach związanych z wdrażaniem innowacji przez naukowców, wynalazców i przedsiębiorców. Ukończył Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studium podyplomowe na Fuqua School of Business, Uniwersytet Duke, Karolina Północna, USA, 1998. Laureat programu "TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization", Uniwersytet Stanforda, Kalifornia, USA (2013). Obecnie pełni funkcję dyrektora inwestycyjnego w funduszu Tredecim Asset Management. Zainteresowany designem i współczesną architekturą.

OBSZARY WSPARCIA

Chętnie porozmawiam z Tobą o tym, co warto wziąć pod uwagę, a zwłaszcza co jest ważne przy wyborze drogi zawodowej. Podzielę się swoim doświadczeniem w obszarze własnych plusów dodatnich i plusów ujemnych. Praktycznie podpowiem jak przygotować swój pomysł, ochronić jego wartość, pozyskać inwestorów, rozwinąć (czasami zmienić koncept biznesowy) przedsięwzięcie, motywować zespół i …. kiedy wymarzona „kasa” nie ma już znaczenia.

Janusz Kahl

JANUSZ KAHL 

Obywatel Danii, pochodzenia polskiego, prezes NordicHouse - niezależny konsultant firm nordyckich (wprowadził wiele firm nordyckich na rynek polski), dyrektor zarządzający South Poland Cleantech Cluster, konsul honorowy Danii, Finlandii i Islandii, ekonomista - absolwent Copenhagen Business School (Uniwersytet Ekonomiczny w Kopenhadze, DK) ze specjalizacją w strategii i handlu zagranicznym. Długoletni koordynator współpracy międzyregionalnej pomiędzy regionami skandynawskimi i Polską południową.Od wielu lat zajmuje się mentoringiem i coachingiem we współpracy z grupą skandynawskich mentorów.Od 1999 jest Goodwill Ambasadorem duńsko-szwedzkiego regionu Øresund (Kopenhaga, Malmø, Lund).Kraków (PL), South Poland Cleantech  Cluster, ekonomista (Copenhagen Business School), zarządzanie, administracja, handel międzynarodowy.

OBSZARY WSPARCIA

Organizacja, zarządzanie, finansowanie, innowacje, cleantech, start-upy, transformacja cyfrowa.

Krystyna Malińska

DR INŻ. KRYSTYNA MALIŃSKA

Naukowiec i wykładowca w Politechnice Częstochowskiej
Wiceprezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators
Koordynator Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, który prowadzi wspólnie z Absolwentami programów Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Technologia żywności). Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, programu USDA Borlaug Fellowship oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators. Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Interesuje się problematyką związaną z zarządzaniem projektami badawczymi, ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją wyników badań naukowych. Poprzez zajęcia dydaktyczne i pracę badawczą stara się zachęcić studentów do odkrywania własnych zainteresowań naukowych i poszukiwania własnej ścieżki zawodowej.

OBSZARY WSPARCIA

Badania i rozwój w obszarach: inżynieria środowiska, gospodarka odpadami biodegradowalnymi, komposty i wermikomposty, nawozy naturalne, rolnictwo ekologiczne, ekoinnowacje

Paweł Potoczek

PAWEŁ POTOCZEK

Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2015 r. dyrektor inwestycyjny w Tredecim, gdzie pozyskuje inwestorów, zarządza płynnością i ryzykiem finansowym. Współpracował przy realizacji i finansowaniu wielu projektów B+R, pozyskał ponad 30 milionów EUR środków dotacyjnych dla przedsiębiorstw, realizował procesy M&A na łączną kwotę 20 milionów EUR (po stronie kupującej i sprzedającej). W ramach swojej aktywności inwestycyjnej, przeanalizował ponad 200 potencjalnych celów inwestycyjnych B+R, dokonał 30 pogłębionych analiz z podpisanym Term Sheetem. Na zlecenie Penta Investments dokonał 10 procesów due diligence w zakresie prawnym, finansowym, biznesowym i technologicznym. Dysponuje rozbudowaną siecią kontaktów w branżach finansowej i usługowej oraz środowisku naukowym.

OBSZARY WSPARCIA

Posiada duże doświadczenie w zakresie transferu technologii, nadzorowaniu i komercjalizacji projektów B+R. Pomoże w wytyczeniu celów biznesowych i określeniu optymalnych metod ich realizacji. Ułatwi nawiązanie wartościowych relacji z biznesowymi partnerami.

Bianka Siwińska

DR BIANKA SIWIŃSKA

Dr Bianka Siwińska stworzyła pierwsze w Polsce działania na rzecz kobiet w technologiach - akcję „Dziewczyny na politechniki!” i dalsze programy dla studentek kierunków technicznych „Lean in STEM”, stypendia „Nowe technologie dla dziewczyn!”, „IT for SHE”. Co roku tworzy także raport „Kobiety na politechnikach”. Była też kierowniczką naukową największego projektu badawczego o kobietach
w obszarze STEM w Polsce – „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”. Laureatka tytułów Bizneswoman Roku 2015 (Sukces Pisany Szminką), Polish Woman of Power 2017 (US Embassy), Kobieta Mazowsza 2016, nominowana do tytułów „Kobieta Solidarna 2017" (SENS), Kobieta Technologii (Girls in Tech), „Osobowość Cyfrowego biznesu 2017” (Polska Izba Telekomunikacji i Informatyki).

OBSZARY WSPARCIA

Wsparcie przy realizacji biznesplanów w obszarach branży technologicznej.

John Spence

JOHN SPENCE

Jeden ze 100 najlepszych liderów myśli biznesowej w Stanach Zjednoczonych, jeden ze 100 najbardziej wpływowych doradców dla przedsiębiorstw oraz jeden z 500 najlepszych ekspertów w dziedzinie rozwoju przywództwa na świecie. Konsultant zarządzania, trener kadry menedżerskiej i mówca motywacyjny. Współpracuje z firmami notowanymi na liście Fortune 500. Był założycielem i CEO sześciu firm. Jest autorem książek o tematyce biznesu i przywództwa. JohnSpence.com

OBSZARY WSPARCIA

Przywództwo, strategia biznesowa, efektywne zespoły, kultura organizacyjna

Tadeusz Tatara

PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ TATARA

Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W 1990 r. uzyskał stopień doktora, a w 2002 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa – dynamiki konstrukcji. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z lipca 2013 r. nadał mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Oprócz rozległej wiedzy i doświadczenia (ekspert ds. dynamiki konstrukcji budowlanych i diagnostyki wpływów parasejsmicznych na konstrukcje i ludzi, autor ponad 190 publikacji) prof. Tadeusz Tatara angażuje się we wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. Zachęca i motywuje studentów do podejmowania gospodarczych inicjatyw. Ułatwia nawiązywanie kontaktów między tworcami technologii z PK, a krajowymi lub zagranicznymi podmiotami. Inicjator i uczestnik wielu prestiżowych konferencji naukowo-biznesowych.

OBSZARY WSPARCIA

Współpraca z otoczeniem gospodarczym, transfer wiedzy i technologii, komercjalizacja wyników badań oraz wykonywanie ekspertyz, ochrona własności intelektualnej, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, współpraca z podmiotami gospodarczymi.    

 Marta Zucker

MARTA ZUCKER

Autorka książek o sukcesie polskich start-upów:

  • „Kobiety globalne w świecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej” PWN, 2016; BEP, Business Expert Press 2018
  • „Igrzyska talentów w Dolinie Krzemowej. Rozmowy z mistrzami start-upów” PWN, 2015

Absolwentka UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu. Stypendystka uniwersytetu Eötvös Loránd Egyetem w Budapeszcie.Karierę zawodową rozpoczęła w Bukareszcie pracując dla korporacji, od podstaw tworzyła rumuński oddział firmy. Od lat związana z firmą konsultingową KarStanS Sp. z o.o. Jest autorką raportów rynkowych oraz opracowań opisujących procesy restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw.W Warszawie założyła firmę produkującą reklamy. Doświadczenie nabyte w Warszawie skierowało ją do Nowego Jorku.Obecnie współpracuje ze środowiskiem start-upów w Polsce i w Dolinie Krzemowej.Przez kilka lat samodzielnie podróżowała po Azji.

OBSZARY WSPARCIA

Dolina Krzemowa, Start-upy, Wsparcie kobiet stawiających pierwsze kroki w przedsiębiorczości.