Antoni Bojarski

DR INŻ. ANTONI BOJARSKI 

Ukończył budownictwo wodne na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej w 1975 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na tym samym Wydziale. Od ukończenia studiów do dnia dzisiejszego jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym Politechniki Krakowskiej. Równolegle angażował się w działalność gospodarczą. Przez ostatnie 20 lat Prezes Zarządu CERMET-BUD sp. z o.o. Przedsiębiorstwa Inżynierskiego w Krakowie, firmy działającej w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej. Aktywnie uczestniczy w organizacjach zawodowych: Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Polskiej Akademii Nauk O/Kraków Zespół Gospodarki Wodnej, Polskim Komitecie Wielkich Zapór i Śląskim Klastrze Wodnym. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji zawodowych. Ma w dorobku wiele projektów i rozwiązań w obszarze budowli hydrotechnicznych i ochrony przeciw powodziowej.

OBSZARY WSPARCIA

Chętnie udzielę pomocy w dziedzinie, z którą związany jestem przez całe swoje życie zawodowe, tj. w inżynierii i gospodarce wodnej. Podzielę się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w pracy naukowej, biznesie jak i w licznych podróżach po świecie.

Jacek Chruścicki

JACEK CHRUŚCICKI  

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, rok 1981. Ukończył kursy i szkolenia związane z reklamą oraz Studium Fotografii przy Wydziale Architektury. Był członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa – Krakowskie Forum Biznesu Kontakt Klub. Członek i jeden z założycieli Fundacji Krzysiek Pomaga Pomagać.Od 1991 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmując się promocją i reklamą. Obecnie właściciel i dyrektor Agencji Reklamowej artProm w Krakowie, od 18 lat współpracującej z wieloma firmami i instytucjami zapewniając im kompleksową obsługę na płaszczyźnie szeroko rozumianej promocji. 

OBSZARY WSPARCIA

Promowanie produktu, usługi z wykorzystaniem dostępnych narzędzi marketingowych, pomoc w wprowadzeniu produktu na rynek, koordynacja poszukiwań nowych produktów oraz kierunków dystrybucji, poszukiwanie możliwości odbycia stażu, praktyki, koordynacja pracy zespołu, budowanie wizerunku, prezentacji firmy, pomoc w negocjacjach biznesowych.

Małgorzata Ciesielska

MAŁGORZATA CIESIELSKA 

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oraz Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwami Uniwersytetu Technologicznego Lille 1 we Francji. Kilkudziesięcioletnia praktyka zawodowa w branży inżynierii środowiska w sektorze komunalnym i przemysłowym. Kompetencje inżynierskie i specjalizacje w zakresie gospodarki wodnej, odpadami i energetycznej. Kompetencje managerskie w zarządzaniu sprzedażą, rozwojem biznesu, strategiami marketingowymi i komunikacją, projektami R&D i wdrożeniowymi. Pracowała jako dyrektor marketingu, sprzedaży i rozwoju. Obecnie komercjalizuje wyniki badań dokonanych na Politechnice Krakowskiej.

OBSZARY WSPARCIA

Pomogę w postawieniu samemu sobie ambitnych, ale osiągalnych celów i opracowaniu strategii ich realizacji. Z dziewczynami chętnymi do współpracy ze mną podzielę się moim doświadczeniem z pracy kobiety w zawodzie uchodzącym za domenę mężczyzn. Podpowiem, jak zostać dobrym inżynierem i managerem, jak zarządzać sytuacjami kryzysowymi, jak najefektywniej wykorzystać swoje możliwości, jak podołać najróżniejszym wyzwaniom nie zapominając o priorytetach osobistych.

Bożena Czynciel

BOŻENA CZYNCIEL 

Absolwentka Politechniki Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego) oraz Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Ukończone podyplomowe Studium Pedagogiczne, liczne kursy z zakresu wiedzy o winie, funkcjonowania gastronomii oraz zarządzania i sprzedaży. Liczne osiągnięcia na polu rozwoju firmy L’Oreal Polska, sieci perfumerii Sephora i Douglas. Ponad 20 letnie doświadczenie w koordynacji i rozwoju nowych firm na polskim rynku.Właścicielka Winiarni Restauracji Klimaty Południa. Promuje kulturę picia wina, organizuje spotkania degustacyjne, wyjazdy fakultatywne oraz zasiada w jury konkursów winnych. Propaguje zdrowy styl życia, pomaga w rozwoju młodym ludziom, współorganizuje liczne konferencje i eventy. Członek Stowarzyszenia Kobiety i Wino.

OBSZARY WSPARCIA

Zarządzanie zasobami ludzkimi – jak pracować aby moim współpracownicy/wspólnicy byli odpowiedzialni i zaangażowani, promowanie produktu/pomysłu – biznes plan, wyznaczanie ścieżki rozwoju w oparciu o wiedzę i akceptację zmian, innowacyjne spojrzenie na dotychczasowe doświadczenie i wiedzę.

Małgorzata Fedorczak-Cisak

DR INŻ. MAŁGORZATA FEDORCZAK-CISAK 

Miejsce aktywności zawodowej: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (adiunkt), Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (dyrektor).

Wykształcenie: wyższe techniczne

Obszar działalności - budownictwo energooszczędne, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna. Zainteresowania i pasje poza zawodowe – film, podróże.

OBSZARY WSPARCIA

Chętnie pomogę w rozwoju zawodowym w obszarze budownictwa energooszczędnego, kreowaniu nowych produktów, technologii z obszaru budownictwa pod konkretnych konsumentów, dzięki współpracy z przemysłem mogę pomóc w nawiązywaniu współpracy interdyscyplinarnej, przygotowaniu projektów badawczych, zdobywaniu funduszy zewnętrznych, wyjazdów zagranicznych, poszukiwaniu możliwości odbycia stażu, szkoleń, praktyk w kraju i zagranicą.

Maciej Karpała

MACIEJ KARPAŁA 

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej. Aktualnie (od 21 lat) pracuję w firmie SIKA, która obecna jest w ponad stu krajach na świecie i ma ponad stuletnią historię w zakresie chemii budowlanej stosowanej w budownictwie oraz przemyśle. Prawie od początku mojej pracy zajmuję się technologiami torowymi. Od dwóch lat pracuję na stanowisku Regional Business Development Manager Rail Fixing EMEA. W swojej pracy w zakresie technologii i materiałów oferowanych przez firmę SIKA w segmencie torowym, na bieżąco doradzam i współtworzę kierunek działań, wspieram i kontroluję pracę lokalnych spółek-córek jako Regional Business Development Manager Rail Fixing EMEA. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki i książek, towarzyszą mi one praktycznie cały czas, szczególnie w trakcie moich licznych służbowych podróży.

OBSZARY WSPARCIA

Podzielę się wiedzą zdobytą w trakcie mojej pracy (chemia budowlana, budownictwo) obejmującą między innymi zakres: negocjacji, zarządzania, komunikacji, prezentacji oraz wdrażania nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań zarówno w kraju jak i za granicą.

Arkadiusz Kwiecień

DR HAB. INŻ. ARKADIUSZ KWIECIEŃ, PROF. PK 

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Lądowej, 1995). Laureat Nagrody Naukowej PAN 2015, twórca opatentowanej technologii Polimerowych Złączy Podatnych w budownictwie, autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych.Od ponad 27 lat jest pracownikiem naukowo-badawczym w Instytucie Mechaniki Budowli WIL PK, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego PK. W swojej działalności wykorzystuje doświadczenie naukowe przy wdrażaniu prac badawczo-rozwojowych na rynku. Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu spółki spin-off FlexAndRobust Systems sp. z o.o., komercjalizującej innowacyjne rozwiązania powstające na Politechnice Krakowskiej. 

OBSZARY WSPARCIA

Z chęcią wspomogę młodych wynalazców oraz innowatorów, zainteresowanych rozwojem swoich pomysłów i myślących o założeniu własnego start-upu czy spin-offu. Podzielę się praktyczną wiedzą dotyczącą komercjalizacji.

Zbigniew Latała

DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW LATAŁA, PROF. PK 

Zbigniew Latała jest podwójnym absolwentem AGH w Krakowie (specjalności: Geologia i Geofizyka oraz Nowoczesna Grafika Komputerowa na wydziale informatyki). Od wczesnej młodości interesowało go wszystko, co dzieje się na styku różnych dziedzin nauki i sztuki. W 2002 roku  obronił interdyscyplinarna pracę doktorską, łączącą informatykę z medycyną. Zajmuje się projektowaniem graficznym, fotografią oraz nowymi mediami. Jest autorem 38 publikacji naukowych oraz brał udział w 120 wystawach poświęconych sztuce. Jest też współautorem europejskiego patentu na wynalazek dla celów medycznych. Przez wiele lat pracował w wydawnictwach polskich i skandynawskich. Na PK prowadzi wykłady i zajęcia dla studentów kierunków: inżynieria wzornictwa przemysłowego, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna i inżynieria produkcji. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kieruje  Pracownią Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK.

OBSZARY WSPARCIA

Działania interdyscyplinarne łączące naukę za sztuką oraz rozwój kreatywności.

Jerzy Malec

JERZY MALEC  

Krakus z urodzenia, absolwent liceum Jana III Sobieskiego a następnie Wydziału Mechanicznego PK. Pracę zawodową rozpoczął na Politechnice jako asystent, by od 1988 r. zakładać własne firmy, pełniąc w nich funkcje Prezesa Zarządu czy też współwłaściciela w spółkach cywilnych. Od 1996 r. jako właściciel firmy Kemaz, a następnie Prezes Zarządu Pfaffenhaim PL uruchomił promocje kluczy i zamknięć patentowych oraz systemów Master-Key na rynku Polskim. W SSE Czyżyny - Park Technologiczny PK wybudował zakład produkcyjny, wyróżniony jako Budowa Roku 1999. W 2007 roku zapoczątkował działalność w budownictwie jako właściciel firmy Budomax, a następnie jako deweloper pod firmą DOM NB realizując wielorodzinne obiekty mieszkaniowe. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, jest m.in. członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

OBSZARY WSPARCIA

Promowanie produktu - tworzenie biznes planu,  tworzenie firm i firm zależnych, szukanie alternatywnych dróg rozwoju w przedsięwzięciu gospodarczym, organizacja firmy jak zasad prowadzących do uzyskania norm jakości, systemy zabezpieczeń mechanicznych - systemy klucza Master.

Janusz Mikuła

DR HAB. INŻ. JANUSZ MIKUŁA, PROF. PK

Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Autor i współautor ok. 70 prac naukowo-badawczych, ok. 130 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych z zakresu technologii budowy maszyn i inżynierii materiałowej, ok. 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu ochrony środowiska, około 100 ocen m.in. oddziaływania na środowisko czy prognoz wpływu na środowisko, współautor 4 profesjonalnych programów komputerowych i 10 książek. Współautor kilku patentów i kilkunastu zgłoszeń patentowych i opisów technologii (know-how).W 2015 roku zdobył tytuł Krakowianina Roku w obszarze Nauka. Współzałożyciel i Prezes  pierwszej spółki technologicznej spin-off Politechniki Krakowskiej - ALSITECH.

OBSZARY WSPARCIA

Podzielę się wiedzą i doświadczeniem w zakresie: technologii geopolimerów, nowoczesnych technologii proekologicznych, nawiązywania współpracy  interdyscyplinarnej; współpracy nauka-biznes; przygotowania projektów badawczych; zdobywania funduszy zewnętrznych, zarządzania.

Kazimierz Murzyn

KAZIMIERZ MURZYN 

Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający Inicjatywą Klaster LifeScience Kraków; Członek grupy strategicznej SCANBALT; Vice Prezes Global Innovation Network INC, organizacji non-profit NC, USA; Członek Komitetu Biotechnologii PAN, Członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych Przy Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Inteligentnej Specjalizacji „Nauki o Życiu” Województwa Małopolskiego. Jest animatorem współpracy w ramach inicjatywy klastrowej – innowacyjnego ekosystemu integrującego działania w regionie Małopolski. Zajmuje się innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz oceną i transferem technologii mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia i jakość życia. Ekspert w dziedzinie analizowania i modelowania złożonych systemów uczących się (Complex Adaptive Systems).

OBSZARY WSPARCIA

Planowanie strategiczne – podejście systemowe. Kierowanie badaniami rynkowymi. Transfer technologii mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia i jakości życia. Planowanie strategiczne, scenariuszowe. Kreatywne rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie projektami.

Jerzy Noworyta

JERZY NOWORYTA 

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Białoruskiego Instytutu Politechnicznego. Studia podyplomowe: Handel Zagraniczny - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Trwałość Konstrukcji Budowlanych - Politechnika Warszawska. 15 lat pracy w firmach budowlanych w tym kilka lat na budowach eksportowych jako Kierownik Budowy oraz Kierownik Zespołu Budów; 2 lata pracy w Biurze Handlu Zagranicznego jako Kierownik Rynku. Od 30 lat prowadzi własną Firmę zajmującą się: hydroizolacjami, uszczelnieniami oraz rekonstrukcją i zabezpieczeniem konstrukcji żelbetowych i stalowych. Organizacje, z którymi współpracuje: Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, NOT. Zainteresowania: podróże w tym motocyklowe, narciarstwo alpejskie, muzyka klasyczna i jazz.

OBSZARY WSPARCIA

Jak zostać dobrym inżynierem - tematyka profesjonalnego podejścia do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz opracowywanie koncepcji podejmowanych działań inżynierskich w obszarze napraw konstrukcji, zabezpieczeń powłokowych oraz szeroko pojętej chemii budowlanej.

Sławomir Olejnik

SŁAWOMIR OLEJNIK 

Przedsiębiorca oraz doradca firm, startupów i spin-offów. Absolwent Wydziału Mechanicznego na kierunku Automatyka i Robotyka. CEO Polska Innowacyjna Pracował jako menedżer średniego i wyższego szczebla oraz doradzał w firmach i startupach w branżach: IT, smart city, biotechnologia, HoReCa i rekrutacja. Trener biznesu i współtwórca firmy szkoleniowo-doradczej S&O Partners, gdzie prowadzi szkolenia dla menedżerów i liderów w firmach MŚP, startupach oraz organizacjach młodzieżowych. Członek jury w m.in. w takich programach akceleracyjnych i konkursach jak: Dots Accelerator 2019, MIT Technology Review: Innovators Under 35 Europe 2018, Advanced Materials Comeptitions 2018 in Berlin (AdMaCom), Polish Science&Innovation: Meetup New York City 2018, European Startup Award 2017. Jego pasją są góry i ich zimowe zdobywanie.

OBSZARY WSPARCIA

Pozyskiwanie inwestorów dla startupu/spin-offu, internacjonalizacja produktów, rozwój startupu, zarządzanie, marketing i PR, współpraca nauka-biznes.

Krzysztof Oleksy

KRZYSZTOF OLEKSY 

Współzałożyciel INTECH PK - spółki celowej Politechniki Krakowskiej. Zaangażowany w powoływanie spółek technologicznych i komercjalizację wiedzy. Specjalizuje się w przekształcaniu technologii w produkty i usługi rynkowe. Współtwórca i animator „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”, cyklu praktycznych warsztatów opartych na metodykach design thinking i business model canvas. Współorganizator DT Week, Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji oraz koordynator Dni Wynalazków na PK. Absolwent studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria (AE w Krakowie) oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami (AGH). Uczestnik programu MNiSW „TOP 500 Innovators” na Uniwersytecie Stanforda. Prywatnie - entuzjasta rockowej alternatywy i podróży na wschodnie rubieże.

OBSZARY WSPARCIA

Jestem otwarty na transfer wiedzy z obszaru zarządzania innowacjami i rynkowego wdrażania przedsięwzięć z obszaru nowych technologii. Mam doświadczenie w prowadzeniu projektów o pionierskim charakterze oraz dobre kontakty w środowisku inwestorów kapitałowych oraz naukowców, realizujących projekty biznesowe.

Izabela Paluch

IZABELA PALUCH 

Na Politechnice Krakowskiej zajmuje się rynkowym wykorzystaniem własności intelektualnej i komercjalizacją innowacyjnych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie związane ze sprzedażą i wdrażaniem produktów i usług. Praktyk w wykorzystaniu metodologii Design Thinking i Business Model Canvas w działalności gospodarczej. Współautorka caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk i Dzień Wynalazków na PK. Mentorka i ekspert w projektach związanych z wdrażaniem innowacji przez młodych naukowców i przedsiębiorców. Laureatka program Uniwersytet Stanforda TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization". Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Pasjonatka nowych technologii oraz zadeklarowana humanistka kochająca książki i podróże, w życiu prowadzi ją ciekawość miejsc i ludzi.

OBSZARY WSPARCIA

Porozmawiam z Tobą o tym, kiedy i dla kogo jest sens wyboru drogi biznesu lub pozostania na uczelni, czy można połączyć jedno i drugie, jak to zrobić i czy warto. Rozważymy Twoją przyszłą ścieżkę rozwoju. Podzielę się doświadczeniem w zakresie transferu wiedzy i technologii, zarządzania IP, zakładania i zarządzania start-upami, rozwijania kompetencji miękkich (praca zespołowa, zarządzanie czasem, autoprezentacja, negocjacje).

Jacek Paś

JACEK PAŚ 

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny, 2000) i Polish Open University (Executive MBA, 2012). Może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem w działalności biznesowej, w szczególności w obszarze implementacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Kierownik kilkunastu zakończonych sukcesem projektów rozwojowych. Karierę zawodową zaczynał w przemyśle metalowym jako konsultant klientów kluczowych. Od 2007 roku pełni funkcje menadżerskie w spółkach branży infrastruktury szynowej, w których wdrażał systemy zarządzania biznesem oraz przygotował wiele strategii rozwoju przedsiębiorstw. Obecnie jest na ukończeniu studiów doktoranckich z dziedziny nauki techniczne. Autor kilkunastu publikacji i patentów.

OBSZARY WSPARCIA

Podzielę się wiedzą, doświadczeniem i siecią kontaktów w zakresie pracy zawodowej oraz pracy naukowej w obszarach technicznych w specjalizacji transport. Doradzę przy przygotowaniu publikacji naukowo - technicznych, wystąpieniach publicznych na seminariach naukowych czy prezentacji biznesowej oraz autoprezentacji. Pomogę w planowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz przedstawię praktyczne sposoby i własne doświadczenie w łączeniu  pracy zawodowej z życiem osobistym. Doradzę również w zakresie pracy w projektach i zespołach interdyscyplinarnych.

Marek Piątkowski

DR INŻ. MAREK PIĄTKOWSKI 

Obecnie jestem adiunktem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 

Z wykształcenia: doktor nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą: projektowania i syntezy materiałów i biomateriałów o zaawansowanych właściwościach (w szczególności biodegradowalnych polimerów, hydrożeli, aerożeli), opracowywania zielonych technologii, nowoczesnych metod przetwarzania biomasy odpadowej, mikrofalowej syntezy organicznej.

OBSZARY WSPARCIA

Bardzo chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem związanymi z otrzymywaniem nowych biomateriałów, analizą ich właściwości, jak również transferem wiedzy na linii nauka-biznes. Doradzę również w kwestii opracowywania publikacji, aplikowania o stypendia naukowe, przygotowywania projektów badawczych, zdobywania funduszy zewnętrznych, wyjazdów zagranicznych czy poszukiwania możliwości odbycia stażu, szkolenia, praktyk w kraju i zagranicą.

 Marcin Styrna

MARCIN STYRNA  

Przedsiębiorca, trener biznesu, facylitator, doradca. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku Budownictwo oraz studiów doktoranckich na tym wydziale. Jako konsultant oraz trener pracował dla firm oraz instytucji z branż: lotniczych, medycznych, PR, HR, produkcyjnych, fundacji, oraz uczelni wyższych. Były członek Zarządu oraz Rady Doradczej w EURODOC (www.eurodoc.net). Współzałożyciel oraz Przewodniczący Rady Fundacji Polska Innowacyjna z siedzibą w Warszawie. Do największych projektów Fundacji należy Kongres innoSHARE (www.innoshare.pl) organizowany cyklicznie w Warszawie. Z powodzeniem rozwija własne firmy i spółki z branży szkoleniowo-konsultingowej (S&O Partners), digital marketingu (Business Tailors) oraz farmaceutycznej (Carnomed).

OBSZARY WSPARCIA

Kreowanie nowych produktów pod konkretnych konsumentów, zarządzanie, marketing i PR, wolontariat, współpraca nauka-biznes, zdobywanie funduszy zewnętrznych.

 Piotr Śliwiński

PIOTR ŚLIWIŃSKI 

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej w 2006 r. na Politechnice Krakowskiej, kierunek Budownictwo, specjalizacja Teoria Konstrukcji Inżynierskich. Już w trakcie studiów rozpoczął swoją pierwszą własną działalność gospodarczą. W następnych latach rozwijał szereg firm, w których był udziałowcem i współwłaścicielem.Może pochwalić się zrealizowanymi licznymi wyprawami. W latach 2006-2018 odbył 12 wypraw dookoła świata. Jest współorganizatorem projektu „Traktoriada”, wyruszając traktorem w swoją 11 wyprawę dookoła świata.Był uczestnikiem eksperymentu „Oswajamy Mróz” w komorze termo-klimatycznej na Politechnice Krakowskiej przebywając w mrozie minus 50 stopni przez 100 godzin.W latach 2009 -2018 zdobył 8 szczytów Korony Ziemi: Mount Everest, Mount Carstensz, Denali, Elbrus, Mount Kosciuszko, Aconcagua, Kilimandżaro i Mont Blanc. 

OBSZARY WSPARCIA

Zarządzanie ludźmi, rozwijanie przedsiębiorczości, umiejętności komunikacyjne, analityczne myślenie, sprzedaż i negocjacje, marketing i PR, znajomość rynku finansów i inwestycji, wspinaczka wysokogórska, podróże przez świat, wolontariat.

Stefan Życzkowski

STEFAN ŻYCZKOWSKI 

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Od 1981 roku zajmował się programowaniem oraz tworzeniem interfejsów i gier komputerowych (niektóre z nich udało się z sukcesem sprzedać na rynku). Założyciel, współwłaściciel i prezes spółki ASTOR. Stworzona przez Stefana Życzkowskiego firma jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzy biznesowej i technicznej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce. Bierze udział w licznych debatach dzieląc się wiedzą oraz  30 - letnim doświadczeniem pracy z przemysłem. Członek Business Centre Club. Po godzinach aktywny sportowiec: jeździ na nartach, gra w piłkę nożną i koszykówkę, pływa kajakiem. Pasjonują go samochody, jest również wytrawnym specjalistą od układania różnych odmian kostki Rubika.

OBSZARY WSPARCIA

Zarządzanie zespołem, tworzenie modeli biznesowych, świadomość biznesowa (pojęcie ekonomiczne).